Uit de terreurspiraal

In september 2021 verscheen Uit de terreurspiraal: een nieuw perspectief op terrorisme. Het boek kan online besteld worden bij uitgeverij Boom.

Na de aanslagen van 11 september 2001 werd terrorisme aangemerkt als het grootste gevaar dat onze samenleving bedreigt. Overheden namen drastische maatregelen en gaven duizenden miljarden euro’s uit aan militaire interventies en binnenlandse terrorismebestrijding. Dikwijls leidden deze tot inperking van burgerlijke vrijheden. Maar niet alleen stonden al deze maatregelen niet in verhouding tot de daadwerkelijke dreiging, ze hebben ook niet geholpen. In onder meer Irak en Afghanistan is zelfs een tegenovergesteld effect bereikt. 

Na twee decennia van vergeefse oorlog tegen terreur is het tijd om ons niet langer door angst te laten leiden. In Uit de terreurspiraal biedt Willemijn Verkoren een nieuwe analyse van terrorisme, die aanknopingspunten biedt voor een effectievere bestrijding ervan. Zij bepleit een contraterrorisme-beleid dat is gebaseerd op een realistischer dreigingsbeeld en een beter inzicht in de achtergronden en beweegredenen van terroristen. Alleen zo kunnen we een uitweg vinden uit de geweldsspiraal van terrorisme en terrorismebestrijding. De‑escalatie is daarbij het toverwoord. 

Op 28 september gaf Willemijn Verkoren een lezing naar aanleiding van het boek, nu terug te kijken via YouTube.

Een overzicht van berichten in de media over Uit de terreurspiraal, en interviews met de auteur, vindt u hier.